Mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnig nifer cyfyngedig o raglenni dysgu llawn amser fydd yn dechrau yn Ionawr 2019.

Mae’r rhaglenni hyn yn cynnwys prif gymhwyster galwedigaethol, ynghyd â sgiliau hanfodol i ddatblygu’ch llythrennedd a’ch rhifedd. Mae'r cyfleoedd yn cynnwys:

Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos
- Mynediad i Addysg Uwch
- Sgiliau Dylunio Gwefannau, Gemau a Chyfryngau Lefel 1
- Rhaglen Iaith Saesneg Lefel 1
- Lletygarwch Lefel 1
- TGCh a Datblygu Meddalwedd Lefel 2
- Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Lefel 1
- Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol a Datblygu Gemau Lefel 2
- Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Lefel 1
Coleg Llandrillo, Y Rhyl
- Peirianneg Cerbydau Modur Lefel 1
- Pasbort i Addysg Bellach Lefel 1
Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau
- Therapi Harddwch Lefel 1
- Trin Gwallt Lefel 1
Coleg Meirion-Dwyfor, Glynllifon
- Astudiaethau Diwydiannau'r Tir Lefel 1
Coleg Menai, Bangor
- Mynediad i Addysg Uwch (Iechyd) *Mae'r cwrs hwn bellach yn llawn ar gyfer Ionawr 2019*
- Trin Gwallt Lefel 1
- Cyflwyniad i Berfformio a Thechnoleg Cerddoriaeth Lefel 1
Coleg Menai, Caernarfon
- Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer gweithio ym maes Iechyd, Gofal i Oedolion a Gofal Plant Lefel 1