Canlyniadau

Didoli:

Amaethyddiaeth Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Glynllifon

Amaethyddiaeth Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Glynllifon

Astudiaethau Anifeiliaid Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Glynllifon

Astudiaethau Anifeiliaid Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Glynllifon

Rheoli ym maes Anifeiliaid Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Glynllifon

Nyrsio Milfeddygol Lefel 3 (Prentisiaethau)

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Rheoli Cefn Gwlad (gan cynnwys Coedwigaeth) Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Glynllifon

Rheoli Cefn Gwlad (gan cynnwys Coedwigaeth) Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Glynllifon

Peirianneg (Diwydiannau'r Tir) Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Glynllifon

Peirianneg (Diwydiannau’r Tir) Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Glynllifon

Prentisiaethau mewn Amaethyddiaeth

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon
 • Dysgu seiliedig ar waith

Olwynion Sgraffinio

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gofalu am Lif Gadwyn a Thrawstorri

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Weldio Arc Drydan

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Defnydd Diogel o Dip Defaid

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Cneifio defaid

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Defnyddio Meddyginiaethau Milfeddygol yn Ddiogel

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Defnyddio Telehandler

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Gyrru Tractor

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Llif Gadwyn: Dringo Coed ac Achub o'r Awyr

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

ATV (Beic Cwad)

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Brwsh-dorrwr/Strimiwr

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Trin Carnau Gwartheg

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Gofalu am Lif Gadwyn a Thorri Coed

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Codi Waliau Cerrig

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Ffensio

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Torri a Phrosesu Coed o hyd at 380mm

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Gosod gwrychoedd

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Technegau Ŵyna

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Cloddiwr bach

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Rheoli gwaddod

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Torri Gwair

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Plaleiddiaid

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Lles Anifeiliaid ar Daith

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon

Peiriant malu coed

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Torri Coed Canolig eu Maint a Chlirio Coed Unigol a Chwythwyd gan y Gwynt

Cwrs byr

Campws:

 • Glynllifon

Cyn-alwedigaethol

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Glynllifon
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Sylfaen

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Glynllifon
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Sgiliau Byw a Gwaith

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Glynllifon
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Datblygu Annibyniaeth

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Glynllifon
 • Llandrillo-yn-Rhos

Hidlo eich canlyniadau

 • Hidlo yn ôl Maes academaidd
 • Hidlo yn ôl Lefel

Ailosod pob hidlydd

Angen cymorth neu gyngor?

Os hoffech holi am gyrsiau a gwneud cais, mae ein campysau ar agor rhwng 9:00-16:30 yn ystod yr wythnos (tan 16:00 ar ddyddiau Gwener).

Ffoniwch ni heddiw:
 • Abergele: 01745 828 100
 • Bangor:
  • Switsfwrdd:
   01248 370 125
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01248 383 333
 • HWB Dinbych: 01745 812 812
 • Dolgellau: 01341 422 827
 • Glynllifon: 01286 830 261
 • Llangefni: 01248 383 348
 • Parc Menai: 01248 674 341
 • Pwllheli: 01758 701 385
 • Llandrillo-yn-Rhos:
  • Switsfwrdd:
   01492 546 666
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01492 542 338
 • Y Rhyl: 01745 354 797

Dod o hyd i'ch cwrs