Canlyniadau

Didoli:

Gwaith Brics Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gwaith Brics Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gwaith Brics Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau

Gwaith Saer ac Asiedydd Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gwaith Saer ac Asiedydd Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gwaith Saer ac Asiedydd Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau

Llwybr at Adeiladu

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Adeiladu Proffesiynol Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Trydan Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Trydan 2

Llawn-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Paentio ac Addurno Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Paentio ac Addurno Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Plastro Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Plastro Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Plastro Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau

Plymwaith Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Plymwaith Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

BEng (Anrh) Peirianneg Sifil

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BSc (Anrh) mewn Rheoli Adeiladwaith

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdEng) mewn Peirianneg Sifil

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Adeiladwaith

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma NVQ Level 6 mewn Rheolaeth Safle Adeiladu

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Lleoliad Cymunedol

Diploma NVQ Lefel 7 mewn Uwch Reoli Adeiladwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Prentisiaethau mewn Gwaith Brics

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Prentisiaeth mewn Cynnal a Chadw Cyffredinol

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Prentisiaethau mewn Paentio ac Addurno

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Prentisiaethau mewn Gwaith Asiedydd

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Prentisiaethau mewn Plastro

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Prentisiaethau mewn Plymwaith a Gwresogi

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithio'n Ddiogel (IOSH)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau

Prentisiaeth mewn Gosod Trydan

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Diogelwch Nwy – Cynllun Ardystio Achrededig (ACS)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Rheoliadau Dŵr

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyrsiau Cymdeithas Dechnegol Llosgi Olew (OFTEC)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Gofynion Gosodiad Trydan (BS7671:2008)(18eg Argraffiad) - Diploma Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Prentisiaethau Gweithrediadau Adeiladwaith Cyffredinol

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Rheoli Safle Adeiladwaith - Prentisiaeth Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Defnyddwyr Ysgolion ac Ysgolion Bach

Rhan-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni

Dyfarniad Lefel 1 mewn Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu (6072-101)

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

Cerbyd Fforch Godi Ddiwydiannol - Newyddian

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

Diploma NVQ Lefel 2 City and Guilds mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Peirianneg Sifil

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Plymwaith (Dosbarth Nos)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Plymwaith (Dosbarth Nos)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cymhwyster Bar Triphlyg ym maes Cynhyrchu Pŵer Niwclear

Cwrs byr

Campws:

 • Llangefni

Mesur Proses Ddiwydiannol (IPM)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Sgiliau Adeiladu: Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Llangefni

Adeiladu - NVQ Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Plymio a Gwresogi Domestig - NVQ Lefel 2 (City and Guilds)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Dysgu seiliedig ar waith

DIY - Sgiliau Gwaith Coed ar gyfer y Cartref

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

DIY – Gosod Cerrig Pafin

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diogelwch Nwy yn y cartref (CCN 1)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Core LPG gas (CONGLP)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

DIY - Plastro

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

DIY - Paentio ac Addurno

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Chwistrellu Tân Awtomatig mewn Anheddau Preswyl (Agored Cymru)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Systemau Gwresogi â Thanwydd Solet (Tystysgrif BPEC)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Adeiladwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Archwilio a Defnyddio Ysgolion ac Ysgolion Bach yn Ddiogel

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Trydan (7202-01) Diploma Lefel 1 – 1 flwyddyn

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Trydan (Adeiladau a Strwythurau) (2365-02) Diploma Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 2 mewn Archwilio a Phrofi Sylfaenol a Gwirio Cychwynnol (CG2392)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gosod Systemau a Chyfarpar Electrotechnegol (2357)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Lefel 3 mewn Archwilio a Phrofi (CG2391-52)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 2 mewn Archwilio a Phrofi Sylfaenol a Gwirio Cychwynnol (CG2392

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Atal Legionella

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Tystysgrif Uwch L3 City and Guilds mewn Adeiladu yr Amgylchedd Adeiladol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

CISRS Archwilio Sgaffaldiau Sylfaenol

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Cyrsiau Hyfforddi i Weithwyr ym maes Adeiladu (CIRS)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd (NRWSA) 1991 - Gweithiwr

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd (NRWSA) 1991 - Goruchwyliwr

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Dyluniad Systemau Chwistrellu Tân Awtomatig mewn Anheddau Preswyl

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Olwynion Sgraffinio Uwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

RTITB Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau B1, B2 (Profiadol)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau ABA B1, B2 (Dechreuwyr)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

RTITB Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau ABA B1, B2 (Cwrs Gloywi)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Sylfaenol ym Maes Nwy Domestig (MLP)

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llangefni

CITB Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Cwrs Gloywi CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

CITB SSTS (Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylwyr Safleoedd)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Cwrs Gloywi CITB SSSTS (Site Supervisors’ Safety Training Scheme)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

DIY - Plymwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Hidlo eich canlyniadau

 • Hidlo yn ôl Campws / Lleoliad
  Coleg Llandrillo
  Coleg Meirion-Dwyfor
  Coleg Menai
  Cymuned
  Busnes@LlandrilloMenai
  Prifysgol Bangor
  Canolfan Technoleg Bwyd
 • Hidlo yn ôl Math
 • Hidlo yn ôl Maes academaidd
 • Hidlo yn ôl Lefel

Ailosod pob hidlydd

Angen cymorth neu gyngor?

Os hoffech holi am gyrsiau a gwneud cais, mae ein campysau ar agor rhwng 9:00-16:30 yn ystod yr wythnos (tan 16:00 ar ddyddiau Gwener).

Ffoniwch ni heddiw:
 • Abergele: 01745 828 100
 • Bangor:
  • Switsfwrdd:
   01248 370 125
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01248 383 333
 • HWB Dinbych: 01745 812 812
 • Dolgellau: 01341 422 827
 • Glynllifon: 01286 830 261
 • Llangefni: 01248 383 348
 • Parc Menai: 01248 674 341
 • Pwllheli: 01758 701 385
 • Llandrillo-yn-Rhos:
  • Switsfwrdd:
   01492 546 666
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01492 542 338
 • Y Rhyl: 01745 354 797

Dod o hyd i'ch cwrs