Canlyniadau

Didoli:

Lefel AS/A Celf a Dylunio

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Pwllheli

Lefel AS/A Celf a Dylunio (Graffeg)

Llawn-amser

Campws:

 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Lefel AS/A Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth)

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Celf a Dylunio Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Parc Menai
 • Llandrillo-yn-Rhos

Celf a Dylunio Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Parc Menai
 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma Lefel 3/4 mewn Astudiaethau Sylfaen: Celf a Dylunio

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Parc Menai
 • Llandrillo-yn-Rhos

Peirianneg Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

ILM Lefel 3 Tystysgrif mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Tystysgrif mewn Marchnata Digidol Broffesiynol - Lefel 4 (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

AAT – Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda: Tystysgrif Lefel 2 yr AAT mewn Cyfrifydda

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

AAT – Diploma Lefel 3 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifyddu

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

AAT – Diploma Lefel 4 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifyddu

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Celf a Dylunio)

Llawn-amser

Campws:

 • Parc Menai

Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Parc Menai

Gradd Sylfaen (FdA) Ffotograffiaeth

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) Celf Gain

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Parc Menai

Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

CIPD Level 3 Tystysgrif CIPD mewn Gweithio ym maes Adnoddau Dynol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

iploma Lefel 5 CIPD mewn Gweithio ym maes Adnoddau Dynol (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Tystysgrif Lefel 2 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cadw Cyfrifon

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Olwynion Sgraffinio

Rhan-amser

Campws:

 • Glynllifon
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Systemau Pwmpio Gwres mewn Tai

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Systemau Dŵr Poeth Solar i Wresogi Tai

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Effeithlonrwydd Ynni - Gwresogi Domestig

Rhan-amser

Campws:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gofynion Rheoli ar gyfer Cynnal a Chadw Offer Trydanol (2377-32) – Dyfarniad Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Casglu ac Ailddefnyddio Dŵr – Dyfarniad Lefel 3 City and Guilds 2399-43

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni

Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig heb Dyllau Aer

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Ymwybyddiaeth Ynni Adnewyddadwy

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Systemau Casglu Dŵr Glaw ac Ailgylchu Dŵr Llwyd

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Rheoliadau Dŵr

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gofynion Gosodiad Trydan (BS7671:2008)(18eg Argraffiad) - Diploma Lefel 3 Ar gael o bell dan arweiniad tiwtor

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Ffotograffiaeth Ddigidol Lefel 1

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Terminoleg Meddygol Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Ffotograffiaeth Ddigidol Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Plymwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad mewn deall Egwyddorion ac Arferion Asesu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llangefni
 • Pwllheli
 • Y Rhyl
 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif CACHE L2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu

Rhan-amser

Campws:

 • Lleoliad Cymunedol

Dyfarniad CACHE Lefel 3 mewn Cefnogi, Addysgu a Dysgu

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

Gweithdy Gwaith Gwydr

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Adeiladu - NVQ Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

NVQ Lefel 2 mewn Plymio a Gwresogi Domestig

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Dysgu seiliedig ar waith

DIY - Sgiliau Gwaith Coed ar gyfer y Cartref

Rhan-amser

Campws:

 • Y Rhyl

Gosod Systemau Gwresogi â Thanwydd Solet (Tystysgrif BPEC)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Crochenwaith - Dechreuwyr

Rhan-amser

Campws:

 • Parc Menai

Gweithdy Crochenwaith

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithdy Gwneud Printiau

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweinyddu Meddygol Lefel 3 (rhan amser)

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele

MA Celfyddyd Gain

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Parc Menai

BA Anrh mewn Ffotograffiaeth

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithdy Bywluniadu

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (2377-22) – Dyfarniad Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddogfennol: Ymarferol

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Ffotograffiaeth a Photoshop

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Trydan (7202-01) Diploma Lefel 1

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gosod Trydan (Adeiladau a Strwythurau) (2365-02) Diploma Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Gweithdy ar Dechnegau Cerameg

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Lluniadu a Pheintio

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Tystysgrif Lefel 2 mewn Archwilio a Phrofi Sylfaenol a Gwirio Cychwynnol (CG2392)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gosod Systemau a Chyfarpar Electrotechnegol (2357)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

RTITB Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau B1, (Profiadol)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau ABA B1, (Dechreuwyr)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

RTITB Hyfforddiant Gwrthbwyso Wagen Fforch Godi Codau ABA B1, (Cwrs Gloywi)

Rhan-amser

Campws:

 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad mewn Weldio Sylfaenol (MIG/MAG)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Y Stiwdio Ffotograffig

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Creu Portffolio o Ffotograffau

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i Arlunio a Phaentio

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych

Paentio Sidan

Rhan-amser

Campws:

 • HWB Dinbych

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu o Bell

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 (Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc)

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Hidlo eich canlyniadau

 • Hidlo yn ôl Campws / Lleoliad
  Coleg Llandrillo
  Coleg Meirion-Dwyfor
  Coleg Menai
  Cymuned
  Busnes@LlandrilloMenai
  Prifysgol Bangor
  Canolfan Technoleg Bwyd
  CIST
  Dysgu o bell
 • Hidlo yn ôl Math
 • Hidlo yn ôl Maes academaidd
 • Hidlo yn ôl Lefel

Ailosod pob hidlydd

Angen cymorth neu gyngor?

Os hoffech holi am gyrsiau a gwneud cais, mae ein campysau ar agor rhwng 9:00-16:30 yn ystod yr wythnos (tan 16:00 ar ddyddiau Gwener).

Ffoniwch ni heddiw:
 • Abergele: 01745 828 100
 • Bangor:
  • Switsfwrdd:
   01248 370 125
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01248 383 333
 • HWB Dinbych: 01745 812 812
 • Dolgellau: 01341 422 827
 • Glynllifon: 01286 830 261
 • Llangefni: 01248 383 348
 • Parc Menai: 01248 674 341
 • Pwllheli: 01758 701 385
 • Llandrillo-yn-Rhos:
  • Switsfwrdd:
   01492 546 666
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01492 542 338
 • Y Rhyl: 01745 354 797

Dod o hyd i'ch cwrs