Cyfrifon Dysgu Personol

Ydych chi dros 19 oed ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn? Neu, a yw Covid-19 wedi cael effaith negyddol ar eich cyflogaeth? Yna fe allai'r cwrs hwn fod ar gael am ddim drwy'r Cyfrif Dysgu Personol.

Sut i wneud cais: I wneud cais drwy'r Cyfrif Dysgu Personol, ewch i'r dudalen wybodaeth hon.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Dyma wawr cyfnod y cwmwl a dim ond cynyddu y bydd y galw am bobl sy’n gallu gweithredu a rheoli datrysiadau yn y cwmwl. Gyda'r galw mor uchel yn y sector hwn, a chyda chyfleoedd rhagorol i ehangu gyrfaoedd, dyma’r amser i hyfforddi a chael cymwysterau i ymuno â’r sector hwn fel gweithiwr proffesiynol. Gyda’r cynnydd hwn mewn galw, mae’r farchnad yn barod ar gyfer gweithwyr proffesiynol Cwmwl AWS ardystiedig, sy’n golygu bod hwn yn ddewis gyrfa gwych i symud i mewn iddo nawr. Mae’r cwrs hwn yn eich dysgu o’r hanfodion i ddod yn Bensaer Datrysiadau Cwmwl - Lefel Gyswllt.

Gofynion mynediad:

Does dim gofynion ffurfiol, ond byddai'n fanteisiol:

 • Meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol neu ganolradd o gyfrifiadura a rhwydweithiau a:
 • Gallu dysgu’n gyflym
 • Gweithio’n galed
 • Bod yn ymroddedig i lwyddo

Cyflwyniad:

Dysgu Ar-lein

Asesiad:

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant:

Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Gwrs Proffesiynol Pensaer Datrysiadau AWS

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dysgu o Bell

  Ymarferydd Cwmwl AWS - Trosolwg o'r Modiwl

  • Cyflwyniad i Gysyniadau'r Cwmwl
  • Terminoleg a chysyniadau AWS
  • Gwasanaethau sylfaenol: Cyfrifiannu Elastig Amazon
  • Cwmwl (EC2), Rhith Gwmwl Preifat Amazon
  • (VPC), Gwasanaeth Storio Syml Amazon (S3), a
  • Storfa Bloc Elastig Amazon (EBS) Gwasanaethau Craidd AWS
  • Gwasanaethau cronfa ddata: Amazon DynamoDB a
  • Gwasanaeth Cronfa Ddata Berthynol (RDS) Amazon
  • Penseiri AWS, a mwy!

  Pensaer Datrysiadau AWS - Trosolwg o'r Modiwl

  • Hanfodion AWS
  • Gwasanaethau craidd AWS
  • Dylunio a gweithredu Rhwydwaith Cwmwl
  • Sicrhau bod eich Cwmwl ar gael mewn modd dibynadwy
  • Gwneud eich Cwmwl yn raddadwy
  • Awtomeiddio eich gwasanaethau Cwmwl
  • Costio AWS
  • Micro-wasanaethau
  • Gwasanaethau amgodio ffeiliau cyfryngau
  • Arferion gorau AWS
  • Diogelu gwasanaethau AWS
  • Cynllun adfer AWS
  • Monitro perfformiad AWS
  • Datrys problemau AWS