Cyfrifon Dysgu Personol

Ydych chi dros 19 oed ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn? Neu, a yw Covid-19 wedi cael effaith negyddol ar eich cyflogaeth? Yna fe allai'r cwrs hwn fod ar gael am ddim drwy'r Cyfrif Dysgu Personol.

Sut i wneud cais: I wneud cais drwy'r Cyfrif Dysgu Personol, ewch i'r dudalen wybodaeth hon.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

CompTIA yw corff ardystio TG niwtral o werthwyr mwyaf y byd. CompTIA Security+ yw un o’r cymwysterau y mae’r mwyaf o alw amdano ym maes diogelwch TG. Mae’r ardystiad hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol y mae eu hangen arnoch i osod a ffurfweddu systemau i ddiogelu rhaglenni, rhwydweithiau a dyfeisiau ynghyd â’r swyddogaethau eraill sydd eu hangen i fod yn weithiwr diogelwch TG proffesiynol sy’n ddibynadwy ac y gellir ymddiried ynddo.

Gofynion mynediad:

Does dim gofynion ffurfiol, ond bydd angen i chi feddu ar ddiddordeb brwd yn y pwnc.

Cyflwyniad:

Dysgu Ar-lein

Asesiad:

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant:

Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Gwrs Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA+)

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dysgu o Bell

  Mae’r cwrs CompTIA Security+ yn cynnwys:

  • Bygythiadau, ymosodiadau a gwendidau
  • Technolegau ac offer
  • Saernïaeth a dyluniad
  • Hunaniaeth a rheoli mynediad
  • Rheoli risg
  • Cryptograffi a PKI
  • Sut mae cefnogi egwyddorion cyfrinachedd, dilysrwydd ac argaeledd