A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ysgrifennu straeon, hyd yn oed os ydach chi’n teimlo’n ansicr o’ch sgiliau gyda Saesneg ysgrifenedig. Mae’n cyfuno ysgrifennu stori â chyfleodd I ddysgu a/ neu adolygu pwyntiau gramadeg ac atalnodi hanfodol. Byddwch yn gwella’ch Saesneg mewn ffordd hwyliog a chyffrous. Pan fyddwch chi’n barod, byddwch chi’n ysgifennu’ch darnau gwaith eich hun mewn amgylchedd â chymorth.

Gofynion mynediad:

  • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.
  • Nid oes angen cyfweliad.

Cyflwyniad:

  • Dysgu yn y dosbarth
  • Gwaith grŵp

Asesiad:

Portffolios gwaith

Dilyniant:

Cyrsiau eraill yn y Grŵp.