A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cipolwg i chi ar y Cyfryngau.

Byddwch yn dysgu casglu a threfnu gwybodaeth am bwnc penodol i baratoi cyflwyniad, ac yn meithrin y sgiliau i ddefnyddio gwybodaeth o ffynonellau amrywiol i gwblhau prosiect neu aseiniad. 

Dyddiadau'r cwrs:

HWB Dinbych

Angen help i wneud cais? Ffoniwch 01745 812 812 ext. 1676 neu anfon ebost at enquiries.hwb@gllm.ac.uk

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
08 Ion 202113:30Gwener2.511£0.00DHB159082A
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.

Gofynion mynediad:

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad:

  • Dysgu yn y dosbarth
  • Gwaith grŵp

Asesiad:

Portffolios gwaith

Dilyniant:

Cyrsiau eraill yn y Grŵp