A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs byr ymarferol hwn yn cyflwyno sut i baratoi a chydbwyso llyfr arian misol a chysoni â'r cyfrif banc. Llyfrau arian ar gyfer busnes, ar gyfer elusen neu'ch defnydd personol eich hun.

Gofynion mynediad:

Dim gofynion mynediad

Cyflwyniad:

Tasgau ymarferol â llaw gan ddefnyddio gwahanol fathau o lyfrau arian parod. Hyfforddiant mewn amgylchedd anffurfiol a chyfeillgar.

Asesiad:

Seiliedig ar bortffolio - dim asesiad ffurfiol.

Dilyniant:

  • Sgiliau Cyfrifo a Chadw Cyfrifon, Lefel 2 (Agored)
  • Cyfrifyddu Ar Bapur – uwch, Lefel 2 (Agored)
  • Cyfrifon Cyfrifiadurol Lefel 2  (Agored)
  • Cyfrifon Cyfrifiadurol Lefel 3 (Agored)