A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer gweithwyr sy'n labro / gyrru er mwyn cynorthwyo gyda gwaith sy'n ymwneud â sgaffaldiau.

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn arwain at dderbyn tystysgrif CISRS a cherdyn Labrwr Sgaffaldiau/Hyfforddeiaeth (wedi’i gynnwys ym mhris y cwrs).

Gofynion mynediad:

Cyn dilyn y cwrs CISRS COTS rhaid i'r ymgeisydd ddangos prawf o basio CSCS Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd o fewn 2 flynedd o ddyddiad y cwrs neu basbort Diogelwch CCNSG.

Cyflwyniad:

  • Gwersi mewn dosbarth
  • Ymarferion ymarferol

Asesiad:

Asesiad ysgrifenedig

Dilyniant:

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.