A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs hwn yn addas i fyfyrwyr sydd am ddysgu a meithrin sgiliau siarad Sbaeneg er mwyn pleser.

Gall y cwrs gynnwys unrhyw un o'r canlynol ar lefel sy'n addas i'r dosbarth:

 • Cyfarchion
 • Cyflwyno'ch hun a'ch teulu
 • Rhoi a gofyn am wybodaeth
 • Rhoi a dilyn cyfarwyddiadau
 • Trefniadau teithio
 • Archebu ystafelloedd mewn gwesty
 • Bywyd teulu
 • Bwyta allan
 • Siopa
 • Gweithgareddau hamdden a chwaraeon
 • Delio ag argyfyngau
 • Moduro
 • Sefyllfaoedd gwaith
 • Defnyddio gramadeg

Dyddiadau'r cwrs:

Dysgu O Bell / Remote Learning

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCodLlefydd ar ôl
05 Ion 202118:00Mawrth1.513£79.00LJN164710R18
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan

Gofynion mynediad:

Diddordeb yn Sbaen a'i harferion/traddodiadau.

Cyflwyniad:

Bydd y gwersi'n cael eu cynnal yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu. Bydd yna ymarferion ynganu, trafodaethau ar sail senarios go iawn, clipiau fideo, gwaith cyfieithu a sesiynau ymarfer siarad.

Asesiad:

Byddwch yn cyflwyno portffolio o'ch gwaith er mwyn i'r tiwtor ei asesu. Gall gynnwys taflenni gwaith wedi'u llenwi, gwaith ysgrifenedig a recordiadau sain ohonoch yn ymarfer siarad.

Dilyniant:

 • Cyrsiau Sbaeneg lefel uwch
 • Cyrsiau mewn ieithoedd eraill