A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael y cyfle i wella eich dealltwriaeth o'r hyn y gall cyfrifiaduron ei wneud?  

Mae'r cwrs hwn yn ymwneud â gwahanol raglenni, yn cynnwys taenlenni,  cyflwyniadau a chyhoeddi ynghyd â dysgu sut i gyrchu a defnyddio offer ar-lein. 

LLEOLIAD Y CYRSIAU: Y Bala, Bermo, Blaenau FFestiniog, Dolgellau,  Fairbourne, Harlech, Porthmadog,  Pwllheli, Tywyn

£20 FFI COFRESTRU

Dyddiadau'r cwrs:

Prestatyn Library

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
07 Ion 202113:30Mawrth1.511£0.00CCD141508A
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.

Gofynion mynediad:

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad:

Dosbarthau bach, cyfeillgar wedi'u lleoli mewn lleoliadau cymunedol ac ar safleoedd y coleg. 

Asesiad:

Agored Cymru

Dilyniant:

Dilyniant i amrywiaeth o gyrsiau digidol