A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Bydd y cwrs hwn yn gyflwyniad i'r tri gwyddor gymdeithasol a grybwyllir uchod.

Enghreifftiau o bynciau sy'n cael sylw yn y cwrs hwn:

 • Achosion a Chanlyniadau Trosedd
 • Iechyd Meddwl a Salwch Meddwl
 • Dadl Natur yn erbyn Anogaeth
 • Ecwiti ac Amrywiaeth
 • Newidiadau Cymdeithasol

Yn ogystal, bydd y myfyriwr yn dysgu sut i ysgrifennu traethawd, datblygu sgiliau ymchwilio, meddwl yn feirniadol i gwblhau aseiniadau.

Dyddiadau'r cwrs:

Coleg Menai Caergybi

Angen help i wneud cais? Ffoniwch 01248 725 515 neu anfon ebost at community.menai@gllm.ac.uk

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
12 Ebr 202109:30Llun
Iau
10.010£0.00O100M7H086
Mae angen cyfweliad cyn y gellir cofrestru ar y cwrs hwn. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch ni.

Caergybi

Angen help i wneud cais? Ffoniwch 01248 725 515 neu anfon ebost at community.menai@gllm.ac.uk

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
13 Ebr 202109:30Mawrth5.010£0.00D0010048
Mae angen cyfweliad cyn y gellir cofrestru ar y cwrs hwn. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch ni.

Gofynion mynediad:

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Disgwylir i fyfyrwyr ddangos eu hymrwymiad i gwblhau'r 10 wythnos llawn.

Cyflwyniad:

Cyflwyniadau, gwaith grŵp ac unigol, posteri, astudiaethau achos a thrafodaethau.

Asesiad:

 • Portffolio
 • Traethawd
 • Cyflwyniad

Dilyniant:

 • Cwrs Cyn-Fynediad neu Gwrs Mynediad
 • Cynnydd i waith gofal cymdeithasol
 • Cwrs Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach