A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i ddeall eich camera a meddalwedd digidol. Bydd hefyd yn cryfhau eich sgiliau ffotograffiaeth presennol.

Byddwch yn cael eich cyflwyno i hanfodion ffotograffiaeth, o gyfansoddiad lluniau a rheolyddion sylfaenol camerâu i Adobe Photoshop a Lightroom.

Ar y cwrs byddwch yn dysgu am:

 • Reolyddion sylfaenol camerâu 
 • Cyfansoddiad lluniau 
 • Hyd ffocws 
 • Cydbwysedd lliw 
 • Triongl amlygu (agorfa, caead, ISO) 
 • Golygu 
 • Trosglwyddo ffotograffau o gamera i gyfrifiadur 
 • Y papur cyswllt 
 • Adobe Photoshop 
 • Adobe Lightroom 
 • Peth o hanes ffotograffiaeth a ffotograffwyr

Gofynion mynediad:

Dim.

Cyflwyniad:

Gweithdai wythnosol.

Asesiad:

Aseiniadau wythnosol. Bydd angen portffolio o'r lluniau a dynnwyd gennych yn ystod y cwrs ar gyfer asesiad terfynol.  

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn i ddechreuwyr gallwch symud ymlaen i'r cwrs byr Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddogfennol. Mae llawer o gyrsiau eraill ar gael mewn ffotograffiaeth a chelf a dylunio hefyd, un ai'n rhan neu'n llawn amser.