A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ar y cwrs byr hwn cewch gyflwyniad ymarferol i ffotograffiaeth ddogfennol gan edrych ar waith ffotograffwyr adnabyddus cyfoes a hanesyddol. 

Bydd y dosbarthiadau'n anffurfiol a chewch gyfle i feithrin eich sgiliau camera a'ch dulliau ffotograffig eich hun. Y nod fydd cynhyrchu cofnod ffotograffig proffesiynol a chydlynol ar bwnc o'ch dewis.

Gofynion mynediad:

Dim.

Cyflwyniad:

Cyflwyniadau wythnosol.

Asesiad:

Asesiadau wythnosol drwy waith cartref a roddir ar ffurf taflenni gwaith.

Dilyniant:

Cyrsiau celf a dylunio neu ffotograffiaeth eraill.