Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ddatblygu’ch sgiliau gwyddonol ar lefel uwch? Ar y cwrs hwn, cewch wella’ch dealltwriaeth o fioleg, drwy astudio theori a thrwy wneud gwaith ymarferol. Mae’n baratoad da ar gyfer Addysg Uwch, a gall arwain at yrfa mewn meysydd gwyddonol neu mewn meysydd sy’n ymwneud ag iechyd.

Os ydych yn fyfyriwr ymroddedig, ac os cawsoch raddau da yn eich TGAU Bioleg/Gwyddoniaeth, mae’r cwrs hwn yn addas i chi. Bydd yn meithrin eich diddordeb yn y pwnc a’i gymwysiadau ehangach, gan eich galluogi i ragori.

Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gymwysterau Lefel 3 eraill. 

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys: Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf),  Mathemateg (Gradd B yn ddymunol), Bioleg (Gradd B) NEU Gwyddoniaeth: Dyfarniad Dwbl (Gradd BB)
 • Nid yw TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol yn cael ei dderbyn
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithiol)

Asesiad:

Ar y cwrs hwn, cewch eich asesu drwy gyfrwng arholiadau a llyfr gwaith labordy y byddwch yn ei gwblhau yn ystod dwy flynedd y cwrs.

I gael manylion llawn, gweler yr adran Gwybodaeth ychwanegol yn ôl campws/cwrs.

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am le ar amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad, gan gynnwys Grŵp Llandrillo Menai.

Os dewiswch barhau i astudio yn y maes hwn, gallech wneud cais i ddilyn cwrs prifysgol mewn gwyddoniaeth fiolegol, biocemeg, microbioleg, biotechnoleg, ecoleg, meddygaeth, deintyddiaeth, nyrsio neu seicotherapi. Wedyn, gallech gael gyrfa yn y diwydiant perthnasol. Bydd eich astudiaethau ar y cwrs Lefel A yn help i chi ddewis yn ddoeth o’r dewisiadau sydd ar gael.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Bangor

  UNED 1 (AS) BIOCEMEG SYLFAENOL A THREFNIADAETH CELLOEDD  (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Mae elfennau cemegol yn cael eu huno i ffurfio cyfansoddion biolegol
  • Adeiledd a threfniadaeth celloedd
  • Cellbilenni a chludiant
  • Mae adweithiau biolegol yn cael eu rheoleiddio gan ensymau
  • Asidau niwclëig a'u swyddogaeth
  • Mae gwybodaeth enetig yn cael ei throsglwyddo i epilgelloedd

  UNED 2 (AS) BIOAMRYWIATH A FFISIOLEG SYSTEMAU’R CORFF  (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr a 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Mae pob organeb yn perthyn i’w gilydd drwy eu hanes esblygiadol
  • Addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon
  • Addasiadau ar gyfer cludiant
  • Addasiadau ar gyfer maeth

  UNED 3 (A2) EGNI, HOMEOSTASIS A’R AMGYLCHEDD (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Pwysigrwydd ATP
  • Mae ffotosynthesis yn defnyddio egni golau i syntheseiddio moleciwlau organig
  • Mae resbiradaeth yn rhyddhau egni cemegol mewn prosesau biolegol
  • Microbioleg
  • Maint poblogaethau ac ecosystemau
  • Effaith dyn ar yr amgylchedd
  • Homeostasis a'r aren
  • Y system nerfol

  UNED 4/5 (A2) AMRYWIAD, ETIFEDDIAD AC OPSIYNAU  (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Atgenhedlu rhywiol mewn bodau dynol
  • Atgenhedlu rhywiol mewn planhigion
  • Etifeddiad
  • Amrywiad ac esblygiad
  • Cymwysiadau atgenhedliad a geneteg

  Dewis un opsiwn o bedwar:

  A. Imiwnoleg a Chlefydau

  B. Anatomi Cyhyrysgerbydol Dynol

  C. Niwrobioleg ac Ymddygiad

  D. Gwyddor Bwyd

  UNEDAU DEWISOL - arholir gyda gwaith uned 4. ARHOLIAD YMARFEROL ar lefel A2 yn unig. 10% o'r cymhwyster. LLYFR LABORDY i'w gwblhau drwy gydol y flwyddyn AS a'r flwyddyn A2.

   

 • Dolgellau

  UNED 1 (AS) BIOCEMEG SYLFAENOL A THREFNIADAETH CELLOEDD  (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Mae elfennau cemegol yn cael eu huno i ffurfio cyfansoddion biolegol
  • Adeiledd a threfniadaeth celloedd
  • Cellbilenni a chludiant
  • Mae adweithiau biolegol yn cael eu rheoleiddio gan ensymau
  • Asidau niwclëig a'u swyddogaeth
  • Mae gwybodaeth enetig yn cael ei throsglwyddo i epilgelloedd

  UNED 2 (AS) BIOAMRYWIATH A FFISIOLEG SYSTEMAU’R CORFF  (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr a 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Mae pob organeb yn perthyn i’w gilydd drwy eu hanes esblygiadol
  • Addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon
  • Addasiadau ar gyfer cludiant
  • Addasiadau ar gyfer maeth

  UNED 3 (A2) EGNI, HOMEOSTASIS A’R AMGYLCHEDD (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Pwysigrwydd ATP
  • Mae ffotosynthesis yn defnyddio egni golau i syntheseiddio moleciwlau organig
  • Mae resbiradaeth yn rhyddhau egni cemegol mewn prosesau biolegol
  • Microbioleg
  • Maint poblogaethau ac ecosystemau
  • Effaith dyn ar yr amgylchedd
  • Homeostasis a'r aren
  • Y system nerfol

  UNED 4/5 (A2) AMRYWIAD, ETIFEDDIAD AC OPSIYNAU  (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Atgenhedlu rhywiol mewn bodau dynol
  • Atgenhedlu rhywiol mewn planhigion
  • Etifeddiad
  • Amrywiad ac esblygiad
  • Cymwysiadau atgenhedliad a geneteg

  Dewis un opsiwn o bedwar:

  A. Imiwnoleg a Chlefydau

  B. Anatomi Cyhyrysgerbydol Dynol

  C. Niwrobioleg ac Ymddygiad

  D. Gwyddor Bwyd

  UNEDAU DEWISOL - arholir gyda gwaith uned 4. ARHOLIAD YMARFEROL ar lefel A2 yn unig. 10% o'r cymhwyster. LLYFR LABORDY i'w gwblhau drwy gydol y flwyddyn AS a'r flwyddyn A2.

   

 • Pwllheli

  UNED 1 (AS) BIOCEMEG SYLFAENOL A THREFNIADAETH CELLOEDD  (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Mae elfennau cemegol yn cael eu huno i ffurfio cyfansoddion biolegol
  • Adeiledd a threfniadaeth celloedd
  • Cellbilenni a chludiant
  • Mae adweithiau biolegol yn cael eu rheoleiddio gan ensymau
  • Asidau niwclëig a'u swyddogaeth
  • Mae gwybodaeth enetig yn cael ei throsglwyddo i epilgelloedd

  UNED 2 (AS) BIOAMRYWIATH A FFISIOLEG SYSTEMAU’R CORFF  (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr a 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Mae pob organeb yn perthyn i’w gilydd drwy eu hanes esblygiadol
  • Addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon
  • Addasiadau ar gyfer cludiant
  • Addasiadau ar gyfer maeth

  UNED 3 (A2) EGNI, HOMEOSTASIS A’R AMGYLCHEDD (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Pwysigrwydd ATP
  • Mae ffotosynthesis yn defnyddio egni golau i syntheseiddio moleciwlau organig
  • Mae resbiradaeth yn rhyddhau egni cemegol mewn prosesau biolegol
  • Microbioleg
  • Maint poblogaethau ac ecosystemau
  • Effaith dyn ar yr amgylchedd
  • Homeostasis a'r aren
  • Y system nerfol

  UNED 4/5 (A2) AMRYWIAD, ETIFEDDIAD AC OPSIYNAU  (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Atgenhedlu rhywiol mewn bodau dynol
  • Atgenhedlu rhywiol mewn planhigion
  • Etifeddiad
  • Amrywiad ac esblygiad
  • Cymwysiadau atgenhedliad a geneteg

  Dewis un opsiwn o bedwar:

  A. Imiwnoleg a Chlefydau

  B. Anatomi Cyhyrysgerbydol Dynol

  C. Niwrobioleg ac Ymddygiad

  D. Gwyddor Bwyd

  UNEDAU DEWISOL - arholir gyda gwaith uned 4. ARHOLIAD YMARFEROL ar lefel A2 yn unig. 10% o'r cymhwyster. LLYFR LABORDY i'w gwblhau drwy gydol y flwyddyn AS a'r flwyddyn A2.

 • Y Rhyl

  UNED 1 (AS) BIOCEMEG SYLFAENOL A THREFNIADAETH CELLOEDD  (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Mae elfennau cemegol yn cael eu huno i ffurfio cyfansoddion biolegol
  • Adeiledd a threfniadaeth celloedd
  • Cellbilenni a chludiant
  • Mae adweithiau biolegol yn cael eu rheoleiddio gan ensymau
  • Asidau niwclëig a'u swyddogaeth
  • Mae gwybodaeth enetig yn cael ei throsglwyddo i epilgelloedd

  UNED 2 (AS) BIOAMRYWIATH A FFISIOLEG SYSTEMAU’R CORFF  (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr a 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Mae pob organeb yn perthyn i’w gilydd drwy eu hanes esblygiadol
  • Addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon
  • Addasiadau ar gyfer cludiant
  • Addasiadau ar gyfer maeth

  UNED 3 (A2) EGNI, HOMEOSTASIS A’R AMGYLCHEDD (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Pwysigrwydd ATP
  • Mae ffotosynthesis yn defnyddio egni golau i syntheseiddio moleciwlau organig
  • Mae resbiradaeth yn rhyddhau egni cemegol mewn prosesau biolegol
  • Microbioleg
  • Maint poblogaethau ac ecosystemau
  • Effaith dyn ar yr amgylchedd
  • Homeostasis a'r aren
  • Y system nerfol

  UNED 4/5 (A2) AMRYWIAD, ETIFEDDIAD AC OPSIYNAU  (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Atgenhedlu rhywiol mewn bodau dynol
  • Atgenhedlu rhywiol mewn planhigion
  • Etifeddiad
  • Amrywiad ac esblygiad
  • Cymwysiadau atgenhedliad a geneteg

  Dewis un opsiwn o bedwar:

  A. Imiwnoleg a Chlefydau

  B. Anatomi Cyhyrysgerbydol Dynol

  C. Niwrobioleg ac Ymddygiad

  D. Gwyddor Bwyd

  UNEDAU DEWISOL - arholir gyda gwaith uned 4. ARHOLIAD YMARFEROL ar lefel A2 yn unig. 10% o'r cymhwyster. LLYFR LABORDY i'w gwblhau drwy gydol y flwyddyn AS a'r flwyddyn A2.

   

 • Llandrillo-yn-Rhos

  UNED 1 (AS) BIOCEMEG SYLFAENOL A THREFNIADAETH CELLOEDD  (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Mae elfennau cemegol yn cael eu huno i ffurfio cyfansoddion biolegol
  • Adeiledd a threfniadaeth celloedd
  • Cellbilenni a chludiant
  • Mae adweithiau biolegol yn cael eu rheoleiddio gan ensymau
  • Asidau niwclëig a'u swyddogaeth
  • Mae gwybodaeth enetig yn cael ei throsglwyddo i epilgelloedd

  UNED 2 (AS) BIOAMRYWIATH A FFISIOLEG SYSTEMAU’R CORFF  (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr a 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Mae pob organeb yn perthyn i’w gilydd drwy eu hanes esblygiadol
  • Addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon
  • Addasiadau ar gyfer cludiant
  • Addasiadau ar gyfer maeth

  UNED 3 (A2) EGNI, HOMEOSTASIS A’R AMGYLCHEDD (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Pwysigrwydd ATP
  • Mae ffotosynthesis yn defnyddio egni golau i syntheseiddio moleciwlau organig
  • Mae resbiradaeth yn rhyddhau egni cemegol mewn prosesau biolegol
  • Microbioleg
  • Maint poblogaethau ac ecosystemau
  • Effaith dyn ar yr amgylchedd
  • Homeostasis a'r aren
  • Y system nerfol

  UNED 4/5 (A2) AMRYWIAD, ETIFEDDIAD AC OPSIYNAU  (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

  Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn: 

  • Atgenhedlu rhywiol mewn bodau dynol
  • Atgenhedlu rhywiol mewn planhigion
  • Etifeddiad
  • Amrywiad ac esblygiad
  • Cymwysiadau atgenhedliad a geneteg

  Dewis un opsiwn o bedwar:

  A. Imiwnoleg a Chlefydau

  B. Anatomi Cyhyrysgerbydol Dynol

  C. Niwrobioleg ac Ymddygiad

  D. Gwyddor Bwyd

  UNEDAU DEWISOL - arholir gyda gwaith uned 4. ARHOLIAD YMARFEROL ar lefel A2 yn unig. 10% o'r cymhwyster. LLYFR LABORDY i'w gwblhau drwy gydol y flwyddyn AS a'r flwyddyn A2.