A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ddim yn siŵr pa gam i'w gymryd nesaf? Efallai na chawsoch y graddau roeddech wedi gobeithio eu cael yn yr ysgol?

Peidiwch â phoeni, efallai mai'r rhaglen 'Paratoi i weithio ym maes Gwasanaeth i Gwsmeriaid' yw'r dewis iawn i chi. Dyma un o'r meysydd sy'n cyflogi fwyaf yng Ngogledd Cymru. Os ydych chi'n gyfeillgar, yn drefnus, yn barod i helpu ac yn mwynhau cyfarfod pobl, fe allai'r rhaglen hon fod yn addas i chi.

Cymhwyster City and Guilds mewn Sgiliau Cyflogadwyedd a Datblygiad Personol a Chymdeithasol yw'r prif gymhwyster, ynghyd â Thystysgrif City and Guilds mewn Darparu Gwasanaeth i Gwsmeriaid. Rydym hefyd yn cynnwys cymwysterau Mathemateg a Saesneg, ac os oes galw gall y rhain fod ar lefel TGAU.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Astudiaethau achos
 • Ymweliadau addysgol
 • Gwaith grŵp
 • Astudio yn eich amser eich hun
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

Asesiad:

Rydym yn defnyddio sawl dull asesu. Mae'n bosib y byddwch yn gyfarwydd â rhai ohonynt ac efallai y bydd eraill yn brofiad newydd. Bydd y dulliau hyn yn cynnwys:

 • Gwaith cwrs
 • Aseiniadau grŵp
 • Cyflwyniadau
 • Chwarae rôl
 • Arsylwadau
 • Arholiadau
 • Asesiadau Ymarferol

Dilyniant:

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn arwain at lawer o gyfleoedd gwaith ar draws Gogledd Cymru. Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd dilyniant uniongyrchol i'r rhaglenni llawn amser mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid Lefel 2 a 3 ar gampws Y Rhyl.