A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ddim yn siŵr pa gam i'w gymryd nesaf? Efallai na chawsoch y graddau roeddech wedi gobeithio eu cael yn yr ysgol?

Peidiwch â phoeni, efallai mai'r rhaglen Lefel 1 'Paratoi i weithio ym maes Trin Gwallt' yw'r dewis iawn i chi. Bydd y rhaglen hon yn eich cyflwyno i'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i weithio fel cynorthwyydd mewn salon, gan helpu'r cynllunwyr gwallt yn eu gwaith bob dydd. Byddwch yn dysgu sgiliau fel golchi gwallt, chwyth sychu, gofalu am y dderbynfa, helpu i liwio a goleuo, plethu a throelli.

Cymhwyster City and Guilds mewn Sgiliau Cyflogadwyedd a Datblygiad Personol a Chymdeithasol yw'r prif gymhwyster, ynghyd â Thystysgrif City and Guilds mewn TrinGwallt. Rydym hefyd yn cynnwys cymwysterau Mathemateg a Saesneg, ac os oes galw gall y rhain fod ar lefel TGAU.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Astudiaethau achos
 • Ymweliadau addysgol
 • Gwaith grŵp
 • Astudio yn eich amser eich hun
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Amgylchedd dysgu rhithwir

Asesiad:

Rydym yn defnyddio sawl dull asesu. Mae'n bosib y byddwch yn gyfarwydd â rhai ohonynt ac efallai y bydd eraill yn brofiad newydd. Bydd y dulliau hyn yn cynnwys:

 • Gwaith cwrs
 • Aseiniadau grŵp
 • Cyflwyniadau
 • Chwarae rôl
 • Arsylwadau
 • Arholiadau
 • Asesiadau ymarferol yn y salon

Dilyniant:

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn arwain at lawer o gyfleoedd gwaith ar draws Gogledd Cymru. Dewis arall fyddai mynd ymlaen i ddilyn rhaglen Trin Gwallt Lefel 2 ar gampws Llandrillo-yn-Rhos neu'r Rhyl.