A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oeddech chi'n gwybod bod 48,000 o bobl yn gweithio ym maes Gwasanaeth i Gwsmeriaid, Manwerthu a Gwerthu yng Ngogledd Cymru ac mai dyma un o gyflogwyr mwyaf y Deyrnas Unedig?

Os oes gennych bersonoliaeth fywiog a'ch bod yn gyfeillgar, yn drefnus ac yn mwynhau cyfarfod pobl, fe allai'r rhaglen hon fod yn addas i chi.

Bydd y rhaglen yn rhoi i chi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i roi gwasanaeth i gwsmeriaid, gan eich helpu i ymdrin yn ddyddiol a chwsmeriaid fel rhan o yrfa gyffrous newydd. Ar y rhaglen hefyd cewch astudio am Dystysgrif Gweinyddu Busnes ar Lefel 2/3. Bydd y cymhwyster ychwanegol hwn yn rhoi i chi'r sgiliau sydd eu hangen i redeg busnesau a sefydliadau'n rhwydd ac yn effeithiol, gan gynnwys tasgau fel trefnu ffeiliau, cynnal a chadw cofnodion, trefnu cyfarfodydd, teipio dogfennau a chysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol. 

Y prif gymwysterau yw Tystysgrif Highfield mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid, ynghyd â Thystysgrif OCR mewn Gweinyddu Busnes. Rydym hefyd yn cynnwys cymwysterau Mathemateg a Saesneg, ac os oes galw gall y rhain fod ar lefel TGAU.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Astudiaethau achos
 • Ymweliadau addysgol
 • Gwaith grŵp
 • Astudio yn eich amser eich hun
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

Asesiad:

Rydym yn defnyddio sawl dull asesu. Mae'n bosib y byddwch yn gyfarwydd â rhai ohonynt ac efallai y bydd eraill yn brofiad newydd. Bydd y dulliau hyn yn cynnwys:

 • Gwaith cwrs
 • Aseiniadau grŵp
 • Cyflwyniadau
 • Chwarae rôl
 • Arsylwadau
 • Arholiadau

Dilyniant:

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn arwain at lawer o gyfleoedd gwaith ar draws Gogledd Cymru. Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni Busnes lefel uwch ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos.