A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n llawn syniadau ac yn mwynhau bod yn greadigol?Felly beth am ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn diwydiannau'n ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth/Gemau/Cyfryngau?

Byddwch yn magu hyder, creadigrwydd a gwreiddioldeb yn y ffordd rydych yn defnyddio rhaglenni digidol, yn ogystal â meithrin y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dylunio gwefannau, fideos, animeiddiadau a chynnyrch aml-gyfryngol ym myd gwaith.

Byddwch yn dysgu:

  • Ysgrifennu ar gyfer y We: Dreamweaver a sgiliau HTML5
  • Cyfryngau: Fideo, Sain ac Animeiddio 2D
  • Dylunio Gemau: Dysgu'r sgiliau dylunio sydd eu hangen i greu cynnyrch ar gyfer marchnadoedd apiau a gemau'r dyfodol.

Gofynion mynediad:

  • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Bydd yr asesiadau'n amrywiol ac yn cynnwys gwaith unigol a gwaith grŵp, tasgau ysgrifenedig ac ymarferol, cyflwyniadau ac adolygiadau (un-i-un a gyda chyd-fyfyrwyr).

Asesiad:

Caiff yr unedau'u hasesu ar sail gwaith cwrs; nid oes arholiadau allanol.

Dilyniant:

  • Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol a Datblygu Gemau Lefel 2
  • TGCh a Datblygu Meddalwedd Lefel 2
  • Cyfryngau Newydd – Dylunio a Datblygu Lefel 2