A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cyrsiau yma ar gyfer dysgwyr sydd gydag anghenion cefnogaeth ychwanegol, er mwyn iddynt gael cymorth i fanteisio ar fyw bywyd llawn.

Dyma’r cyrsiau sydd ar gael :

  • Coginio
  • Cerdd a Pherfformio
  • Gwaith Coed
  • Menter a Chrefftau
  • Garddio (sydd yn gwrs diwrnod cyfan)

Bydd pwyslais ar ddatblygu hyder ac annibyniaeth. 

Byddwn yn codi ffi am y cwrs (cysylltwch am fanylion).

Gofynion mynediad:

Dim anghenion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad:

Gweithgareddau  ymarferol.

Cewch eich dysgu mewn grwpiau bach, ac awyrgylch gartrefol, hwyliog a chymdeithasol. Bydd pwyslais ar ddysgu pob unigolyn i'r lefel priodol.

Asesiad:

Byddwn yn gweithio at gymhwysterau allanol .Byddwn yn casglu tystiolaeth o’r gwaith ar gyfer ei asesu.

Dilyniant:

Parhau ar y cwrs am flwyddyn er mwyn datblygu sgiliau pellach

Neu

Gallwch ystyried dewis cwrs undydd mewn maes gwahanol.