A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud printiau? Oes gennych chi syniad yr hoffech ei ddatblygu? Bydd tiwtoriaid profiadol yn eich helpu i ddatblygu'ch sgiliau a chyflawni'ch amcanion creadigol.

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu'ch gwybodaeth am wneud printiau drwy edrych ar elfennau fel gwead, cyfansoddiad a lliw mewn ffordd bersonol.

Gofynion mynediad:

Dim anghenion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad:

Gwaith ymarferol.

Asesiad:

Gwaith yn cael ei asesu ar ddiwedd y cwrs.

Dilyniant:

  • Cyrsiau hamdden byr eraill i ddatblygu portffolio neu gorff o waith personol.
  • Datblygu portffolio er mwyn ymuno â chyrsiau llawn neu ran-amser eraill – er enghraifft, darpariaeth Lefel 2 neu 3 megis BTEC neu Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio.