A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi eisiau dysgu Saesneg mewn amgylchedd cefnogol? Gwersi hyblyg sy'n gyfeillgar i deuluoedd gydag amseroedd i weddu i bawb.

Gofynion mynediad:

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad:

Yn y dosbarth

Asesiad:

Asesiad AGORED neu arholiad Trinity Skills for Life

Dilyniant:

Ewch ymlaen i'r lefel nesaf o Saesneg, Addysg Bellach, prifysgol neu gwaith.