A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa heriol ym maes TG? Hoffech chi gael y cyfle i symud ymlaen i gyflogaeth a/neu brentisiaeth?

Mae’r cwrs Rhaglen Ddysgu TG Uwch yn ymdrin ag ystod o feysydd sy’n greiddiol i TG, gyda phwyslais ar eich paratoi at ddilyniant yn y  dyfodol a all gynnwys cyflogaeth, prentisiaeth neu astudio at gymhwyster addysg uwch.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn defnyddio cyfleusterau ardderchog, gan gynnwys ystafelloedd dosbarth gyda chyfarpar gwych ac  ystafelloedd amlgyfrwng, rhwydweithio a chaledwedd, yn ogystal â gweithdy TG pwrpasol ar gyfer eich amser astudio personol.  Bydd cyfleoedd hefyd i ehangu’r hyn a ddysgwch drwy ymweliadau gan siaradwyr gwadd, gweithgareddau grŵp a theithiau.

Yn ogystal, byddwch yn treulio o leiaf pum wythnos mewn lleoliad gwaith - bydd hyn yn ychwanegiad gwych i’ch CV ar gyfer cyflogaeth i’r dyfodol.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Addysgir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Arddangosiadau
 • Gweithdai
 • Gwaith grŵp
 • Siaradwyr gwadd
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Asesiad:

 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Aseiniadau ymarferol
 • Arsylwadau
 • Profion yn y dosbarth
 • Asesiadau llafar
 • Prosiect

Dilyniant:

Oherwydd bod y cwrs yn cynnig ystod eang o sgiliau TG, bydd gennych amrywiaeth o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth, a bydd hyn yn cynnwys dilyniant i brentisiaeth.

Gallwch fynd ymlaen i raglenni Addysg Uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, sy’n cynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Animeiddio 3D a Datblygu Gemau
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Rhwydweithio)
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd)

Byddwn yn eich cefnogi drwy roi cyngor gyrfaol perthnasol a’ch helpu i ddod o hyd i leoliadau gwaith.