A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i sut i reoli eich ffotograffau digidol. Byddwch yn dysgu sut i lawr lwytho eich ffotograffau i ffolderi a enwyd a sut i enwi neu ail enwi eich ffotograffau er mwyn gallu cael hyd iddynt yn hawdd. Bydd y cwrs yn cwmpasu llawrlwytho ffeiliau o ffotograffau, enwi ac ailenwi ffeiliau, creu ffolderi ac is-ffolderi, copio a symud ffotograffau, golygu delweddau, addasu ffotograffau, gweithio gyda haenau, cadw a fformatau ffeil.

Erbyn diwedd y cwrs, dylech allu lawrlwytho a rheoli eich ffeiliau delweddau, gweithio gydag amrywiaeth o offer ar rannau penodol o ddelwedd a defnyddio effeithiau erbennig gan ddefnyddio ffilterau ac arddull haenog

Gofynion mynediad:

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad:

  • Bydd y gwersi i gyd yn y dosbarth gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o addysgu

Asesiad:

  • Asesiad o waith cwrs

Dilyniant:

Progression to other courses in Further Education or Adult and Comunity Learning.