A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae ein cyfres o gyrsiau llythrennedd digidol yn addas i'r sawl sydd am ddysgu sut i ddefnyddio technoleg mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol. Cyflwynir y sesiynau gan diwtoriaid cyfeillgar fydd yn cynllunio eu gwersi i fodloni diddordebau'r myfyrwyr, pa un ai a ydynt yn astudio er mwyn datblygu eu gyrfa neu er pleser yn unig. 

Byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a ddysgwyd ar y cwrs i ddechreuwyr.

Byddwch yn ehangu eich sgiliau chwilio'r rhyngrwyd gan ddefnyddio technegau chwilio mwy datblygedig. Byddwch hefyd yn dysgu sut i werthuso a dadansoddi’n feirniadol y wybodaeth rydych yn ei chanfod ar-lein. 

Byddwch yn defnyddio eich cyfrif e-bost i ddibenion gwahanol, gan ddefnyddio'r rhaglenni sydd ar gael i chi fel gyriant storio i gadw ffeiliau a ffolderi ac adnoddau swyddfa ar-lein.

Mae croeso i chi ddod â'ch dyfais eich hun i’r sesiynau.

Dyddiadau'r cwrs:

Bangor

Angen help i wneud cais? Ffoniwch 01248 383 333 neu anfon ebost at generalenquiries@gllm.ac.uk

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
15 Ebr 202109:30Iau2.510£0.00D0010060
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.

Coleg Menai Caernarfon

Angen help i wneud cais? Ffoniwch 01248 725 515 neu anfon ebost at community.menai@gllm.ac.uk

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
12 Ebr 202109:30Llun2.510£0.00D0010041
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.

Gofynion mynediad:

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. 

Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos ymrwymiad i gwblhau'r cwrs 10 wythnos. 

Efallai y gofynnir i chi gwblhau asesiad cychwynnol i'n cynorthwyo i benderfynu a yw'r cwrs yn addas i chi. 

Cyflwyniad:

Bydd y dysgu a'r addysgu'n digwydd yn yr ystafell ddosbarth a rhoddir pwyslais ar ymarfer gartref y sgiliau a ddangoswyd. 

Bydd y dulliau cyflwyno'n amrywio ac yn cael eu teilwra i anghenion unigol. Byddant yn cynnwys:

  • cyflwyniadau a chyfarwyddiadau gan eich tiwtoriaid
  • ymchwilio’n annibynnol
  • prosiectau a thasgau aseiniad

Asesiad:

Cewch eich asesu ar sail portffolio o'r gwaith a gynhyrchwyd gennych yn ystod y cwrs.  Bydd angen i chi ddangos eich bod yn gallu gweithio'n annibynnol i gwblhau'r tasgau a osodwyd. Cewch eich asesu wrth i diwtor y cwrs arsylwi arnoch yn gweithio yn y sesiynau. 

Bydd gofyn i'r holl fyfyrwyr gwblhau Cynllun Datblygu Personol fydd yn dynodi targedau dysgu personol a rhesymau dros wneud y cwrs.  Ar ddiwedd pob sesiwn byddwch yn cwblhau adolygiad adfyfyriol o'r sgiliau a ddysgwyd gan nodi anawsterau a llwyddiannau. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau na fyddwch yn symud ymlaen i'r cam nesaf nes y byddwch yn teimlo'n hyderus i wneud hynny. 

Dilyniant:

  • Llythrennedd Digidol Uwch
  • Dechrau Arni!
  • Rhoi Sglein ar eich Sgiliau
  • Cyflwyniad i Fyd Gwaith 
  • Dychwelyd i Ddysgu
  • Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach