A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ddysgu rhagor am darddiad a datblygiad Troseddeg?

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu am agweddau ar Droseddau a Gwyriadau:

  • Troseddu – ei darddiad, ei natur a’r broblem a achosa 
  • Dulliau gwyddonol o fynd i’r afael â throseddu
  • Modelau consensws a gwrthdaro ym maes troseddeg
  • Datblygiad Troseddeg ym Mhrydain

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael yn HWB Dinbych. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Dyddiadau'r cwrs:

Abergele

Angen help i wneud cais? Ffoniwch 01492 546 666 neu anfon ebost at generalenquiries@gllm.ac.uk

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCodLlefydd ar ôl
12 Ion 202109:30Mawrth2.510£0.00LJN164068B0
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan

Gofynion mynediad:

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad:

  • Dysgu yn y dosbarth
  • Gwaith grŵp

Asesiad:

Portffolios gwaith

Dilyniant:

Sgiliau Sylfaenol ym maes Seicoleg Troseddeg