A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ar y cwrs hwn, gall myfyrwyr wella eu sgiliau cyfathrebu â phobl fyddar y mae Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn iaith gyntaf iddynt. Cânt ddysgu rhagor am saernïaeth, gramadeg ac ieithyddiaeth BSL.

Gofynion mynediad:

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 2

Cyflwyniad:

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Asesiad:

Portffolio o dystiolaeth.

Dilyniant:

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3