A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwaith barbwr, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ennill gwybodaeth mewn sgiliau barbwr/eillio, a hefyd i symud ymlaen i lefel uwch.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

 • Gweithdai ymarferol a sesiynau theori
 • Arholiadau ar-lein
 • Portffolio ar-lein
 • Sesiynau theori
 • Sesiynau ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Byddwch yn cael eich asesu ar waith yr ydych yn gwneud ar gleientiaid yn y salon yn ystod dosbarth nos.

Dilyniant:

 • Trin Gwallt Lefel 2
 • Gwaith barbwr Lefel 2

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos
  • 101 Paratoi ar gyfer gwasanaethau trin gwallt
  • 102 Cyfrannu at ddatblygu perthynas waith effeithiol
  • 103 Sychu gwallt
  • 104 Defnyddio siampŵ a chyflyrydd gwallt
  • 106 Derbynfa
  • 218 Cynorthwyo â gwasanaethau eillio.