A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Beth bynnag yw eich oedran, os hoffech gyflwyniad i'r amrywiaeth o grefftau adeiladu sydd ar gael, ac ennill sgiliau yn y meysydd yma, dyma'r cwrs i chi.

Gallai'r cwrs hefyd eich helpu i benderfynu pa grefft yw'r un iawn i chi, gan eich galluogi i gymryd y cam cyntaf tuag at yrfa mewn adeiladu.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth neu brofiad blaenorol.

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

 • Darlithoedd 
 • Cyflwyniadau 
 • Gwaith grŵp 
 • Dysgu yn y dosbarth 
 • Cymorth tiwtorial 
 • Ymweliadau addysgol 
 • Ystafell Ddosbarth Google (amgylchedd dysgu rhithwir) 
 • Sesiynau ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)

Asesiad:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig

Dilyniant:

Cymwysterau Lefel 2, yn cynnwys:

 • Gwaith Brics
 • Plastro
 • Gwaith Coed

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llangefni

  I ennill y Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu (6219-07), rhaid i ddysgwyr gwblhau o leiaf 37 credyd - 3 credyd o uned orfodol ac isafswm o 34 credyd o'r unedau dewisol, y mae'n rhaid 18 credyd ddod o unedau 102 i 137.