A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ddechrau neu ddatblygu gyrfa'n gweithio mewn swyddfa? Ydych chi newydd adael yr ysgol neu'n awyddus i feithrin sgiliau er mwyn dychwelyd i fyd gwaith neu newid eich gyrfa? A fyddech chi’n elwa ar ddysgu amrywiaeth o sgiliau defnyddiol ar gyfer gweithio mewn swyddfa?

Os oes gennych eisoes brofiad o weithio mewn swyddfa, neu os ydych yn symud ymlaen o'r cwrs Gweinyddu Busnes Lefel 2 (neu gwrs cyfwerth), yna bydd y cwrs hwn yn gwella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau, gan feithrin sgiliau cynhwysfawr a chael profiad ym mhob agwedd ar weinyddu ar lefel uwch. Byddwch yn trafod yr un meysydd â'r cwrs Lefel 2, ond ar lefel uwch. Yn ogystal ag ennill cymhwyster lefel 3 cydnabyddedig, cewch wella'ch sgiliau a'ch gobaith o gael gwaith.

Ceir profiad ymarferol ar y cwrs, yn cynnwys profiad gwaith. Mae'r pynciau dan sylw'n cynnwys sgiliau gweinyddu busnes, sgiliau cyfrifiadura hanfodol, prosesu testun, profiad o fyd gwaith a theipio.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Sesiynau yn y gweithdy
 • Lleoliad Gwaith
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni addysg uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • HNC/HND  Astudiaethau Busnes
 • Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli a Busnes
 • Gradd Sylfaen (FdA) Cyfrifeg a Chyllid
 • BA (Anrh) Rheoli a Busnes