A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol (HACCP)

Mae HACCP yn ddull systematig, ataliol i ddiogelwch bwyd a pheryglon alergenig, cemegol a biolegol mewn prosesau cynhyrchu a all achosi'r cynnyrch terfynol i fod yn beryglus.  Mae hyn hefyd yn cynnwys gweithredu mesurau i leihau'r risgiau hyn i lefel diogel.  Mae'n hanfodol bod yr holl sefydliadau sector bwyd yn gweithredu system rheoli diogelwch bwyd wedi selio ar egwyddorion codecs HACCP.  Er cafodd HACCP ei ddylunio'n wreiddiol ar gyfer gweithgynhyrchu, mae hefyd yn gymwys i ddiwydiannau arlwyo ac adwerthu.   Mae cymwysterau HACCP Highfield yn addas i unigolion sy'n trin bwyd a goruchwylwyr sy'n gweithio gyda'r rhan fwyaf o weithrediadau bwyd. 

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at unigolion sy'n

 • Gweithio mewn, neu'n paratoi i weithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu bwyd neu'r amgylchedd arlwyo. ·        
 • Cymryd rhan mewn cynnal a chadw systemau HACCP mewn amgylchedd gweithgynhyrchu neu arlwyo.·        
 • Rhan o dîm HACCP neu'n gweithio o fod yn rhan o un.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) :

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn HACCP Gweithgynhyrchu Bwyd 

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Goruchwylio HACCP ar gyfer Arlwyo

Pynciau

 • Gallu adnabod a diffinio termau HACCP cyffredin a nodi egwyddorion HACCP,
 • Adnabod yr angen ar gyfer dull systematig ar gyfer rheoli diogelwch bwyd, 
 • Pwysigrwydd adnabod pwyntiau rheoli critigol a phwrpas gweithrediadau gwirio mewn HACCP.
 • Amlinellu'r camau sy'n gysylltiedig â gweithredu HACCP
 • Adnabod peryglon bwyd a rheolyddion cyffredin
 • Amlinellu pwysigrwydd gwirio, adolygu a dogfennu systemau HACCP mewn amgylchedd arlwyo.

Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau tiwtor, ymarferiadau byr, ac astudiaeth achos gyda digon o drafodaethau.

Dyddiadau'r cwrs:

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCodLlefydd ar ôl
23 Med 201909:00Llun7.01£60D000562110
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan
07 Mai 202009:00Iau7.01£60D000562212
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan

Gofynion mynediad:

Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd neu gymhwyster tebyg.

Cyflwyniad:

 • sesiynau a addysgir
 • gwaith grŵp

Asesiad:

arholiad amlddewis.

Dilyniant:

Gallech fynd ymlaen i ddilyn un o'r cyrsiau a ganlyn yng Ngrŵp Llandrillo Menai:

 • Dyfarniad Highfield Lefel 3 HABC mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Gweithgynhyrchu