A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Terminoleg feddygol sydd yng nghanol gofal iechyd ar draws y bwrdd ac fe’i defnyddir ym mhob arbenigedd.

Os ydych chi’n ysgrifennydd, derbynnydd neu rheolwr, neu rhywun cyflogedig sy’n chwilio am gyflogaeth gyda GIC, fe fyddai’r cwrs yma yn ddefnyddiol iawn.

Mae’r dyfarniad yma yn addas ar gyfer rheiny sy’n gweithio gyda’r bwrdd iechyd ac eisiau ychwanegu’r cymhwyster terminoleg meddygol i’w sgiliau a gwybodaeth neu ar gyfer unigolion sy’n meddwl am newid eu cyfeiriad gyrfaol.

Mae'r hyd y cwrs yn cael ei dorri i lawr fel 3 awr yn astudio yn y coleg ac 1 awr o gwaith cartref.

Gofynion mynediad:

  • Gweithio, neu'n gobeithio gweithio yn y sector gofal iechyd.

Cyflwyniad:

  • 3 awr yr wythnos: sesiynau a addysgir
  • 1 awr yr wythnos: gwaith cartref

Defnyddir ymarferion, gweithgareddau, taflenni gwaith, cyfarwyddyd uniongyrchol a fideos hefyd fel rhan o'r broses ddysgu.

Asesiad:

Cynhelir arholiadau fis Chwefror a mis Mehefin.

Dilyniant:

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys: 

  • Gweinyddu Meddygol Lefel 2 
  • Gweinyddu Meddygol Lefel 3