A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau siarad mewn Eidaleg.

Gall y cwrs gynnwys unrhyw un o'r canlynol ar lefel addas ar gyfer y dosbarth:

 • Cyfarchion
 • Cyflwyno eich hun a'ch teulu
 • Rhoi a gofyn am wybodaeth
 • Rhoi a dilyn cyfarwyddiadau
 • Trefniadau teithio
 • Archebu ystafelloedd mewn gwesty
 • Bywyd teulu
 • Bwyta allan
 • Siopa
 • Hamdden a chwaraeon
 • Delio ag argyfwng
 • Moduro
 • Sefyllfaoedd gwaith

Gofynion mynediad:

Diddordeb yn yr Eidal a'i harferion/traddodiadau

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad:

Bydd y gwersi yn cael eu cynnal mewn dosbarth yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu. Ceir ymarferion ynganu, sgyrsiau yn cynnwys sefyllfaoedd go iawn, clipiau fideo, cyfieithu ac ymarfer llafar. 

Asesiad:

Byddwch yn cyflwyno portffolio o'ch gwaith a fydd yn cael ei asesu gan y tiwtor. Gall hyn olygu taflenni gwaith wedi eu cwblhau, gwaith ysgrifenedig a recordiadau sain o ymarferion iaith.

Dilyniant:

 • Eidaleg (Cam 2)
 • Cyrsiau Iaith Eraill