A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw oedolyn sydd eisiau gweithio ar ei sgiliau Saesneg neu Fathemateg sylfaenol hyd at Lefel 2. Bydd yn rhoi cyfle i chi wella'r sgiliau rydych wedi'u hanghofio ers dyddiau ysgol.   Mae'r cwrs ar gyfer unrhyw un sydd am fagu hyder cyn dechrau ar gwrs arall neu sydd am wella ei sgiliau Saesneg neu Fathemateg.

Yn ogystal â'n campysau yn Abergele ac yng Nghanolfan Ddysgu'r Bae ym Mae Colwyn, caiff sesiynau eu cynnal mewn llyfrgelloedd lleol: Conwy, Llanrwst, Llandudno, y Rhyl a Phrestatyn.

Dyddiadau'r cwrs:

Llyfrgell Bae Colwyn

Angen help i wneud cais? Ffoniwch 01492 546 666 ext. 1537 neu anfon ebost at generalenquiries@gllm.ac.uk

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCodLlefydd ar ôl
13 Ebr 202109:30Mawrth1.39£0.00CCD145815C5
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan
13 Ebr 202113:30Mawrth1.59£0.00CCD145816C5
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan

Conwy Comrades Club

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
14 Ebr 202110:45Mercher1.39£0.00CCD48800C
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.

Conwy Library

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
14 Ebr 202109:30Mercher1.39£0.00CCD48800B
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.

HWB Dinbych

Angen help i wneud cais? Ffoniwch 01745 812 812 ext. 1676 neu anfon ebost at enquiries.hwb@gllm.ac.uk

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
14 Ebr 202109:30Mercher2.59£0.00CCD159055A
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.

Llandudno Library

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
13 Ebr 202112:00Mawrth3.09£0.00CCD180101B
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.

Llanrwst Library

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
14 Ebr 202113:00Mercher3.09£0.00CCD180171B
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.

Prestatyn Library

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
15 Ebr 202113:00Iau2.59£0.00CCD136120B5
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan

Rhyl Library

Angen help i wneud cais? Ffoniwch 01492 546 666 neu anfon ebost at generalenquiries@gllm.ac.uk

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
16 Ebr 202109:30Gwener1.39£0.00CCD1380385
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan
16 Ebr 202111:00Gwener1.39£0.00CCD138038A5
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan

Gofynion mynediad:

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad:

Sesiynau wythnosol

Asesiad:

Portffolio

Dilyniant:

Sgiliau Hanfodol neu TGAU