A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu i roi cyfle i ddysgwyr ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, er mwyn ennill cyflogaeth yn y sector TGCh, neu symud ymlaen i astudiaeth Lefel 3.

 • Oes gennych chi ddiddordeb yn y technolegau creadigol TGCh ddiweddaraf? 
 • A ydych yn defnyddio ffôn smart neu dabled? 
 • Ydych chi eisiau creu cynhyrchion a systemau technoleg, yn hytrach na'u defnyddio yn unig? 
 • A fyddech yn hoffi creu ap ffôn? 

Wrth astudio'r cwrs Gwybodaeth a Thechnoleg Greadigol Lefel 2, byddwch yn cael y cyfle i fod yn greawdwr a chynhyrchydd o gynhyrchion a systemau TGCh.

Mae TGCh wedi dod yn fwy gweledol a rhyngweithiol ers datblygu ffonau smart a thabledi. Mae'r cwrs hwn yn edrych i ddatblygu eich sgiliau mewn maes sydd yn datblygu'n gyflym. Bydd swyddi yn y dyfodol yn dymuno/gofyn am ddealltwriaeth dda o dechnolegau newydd.

Mae'r cwrs yn rhaglen 1 flwyddyn. Byddwch yn astudio ystod eang o bynciau a chwblhau amrywiaeth o dasgau megis:

 • Dylunio ap symudol 
 • Creu portffolio digidol 
 • Dylunio rhaglen feddalwedd 
 • Dylunio gwefan 
 • Dylunio cynnyrch animeiddio, sain, graffeg a fideo digidol.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu rhyngweithiol
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir). 

Asesiad:

Mae hwn yn gwrs ymarferol lle byddwch yn dysgu trwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau yn seiliedig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a gofynion realistig.

Mae unedau 1 a 2 yn cael eu hasesu gan brofion ar-lein, sy'n cael eu marcio'n allanol. Mae'r unedau eraill yn cael eu hasesu'n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau asesu fel astudiaethau achos, adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau a thasgau ymarferol.

Dilyniant:

Mae'r Dystysgrif Estynedig hon yn gymhwyster uchel ei barch, sy'n agor drysau i swyddi lefel mynediad yn y diwydiant TG, neu ar gyfer symud ymlaen i gyrsiau Lefel 3 (bydd gradd Pasio neu uwch yn ofynnol).