A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer amrywiaeth eang o fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau ymhellach mewn addurno cacennau a chrefft siwgr fel naill ai astudiaeth alwedigaethol neu ddiddordeb personol. Mae ffi gofrestru corff dyfarnu yn daladwy (tua £ 60). Byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu cacennau dathlu gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau:

  • Gorchudd eisin brenhinol a gwaith / addurniad pibellau
  • Coleri
  • Gorchudd Gludo Siwgr
  • Modelu
  • Cacen Newydd-deb
  • Blodau â gwifrau a heb wifrau
  • Dylunio a Theori

 

Gofynion mynediad:

Addurno Cacennau Lefel 1

Yn y dosbarth, bydd gofyn i chi wisgo côt wen neu siaced cogydd.

Cyflwyniad:

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio'r technegau drwy wylio arddangosiadau a rhoi cynnig arnynt eich hun mewn sesiynau ymarferol.

Asesiad:

Asesiad ymarferol ac adeiladu portffolio

Dilyniant:

  • Cwrs Lefel 3 mewn Addurno Cacennau