A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa yn y diwydiant chwaraeon a gweithgareddau awyr agored, sy'n llawn amrywiaeth? Ydych chi’n chwilio am gwrs cyffrous ac amrywiol?

Mae Eryri ymhlith ardaloedd gorau Prydain ar gyfer gweithgareddau awyr agored a gweithgareddau antur. Ar y cwrs hwn, cewch feithrin eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn amrediad o chwaraeon awyr agored, gan gynnwys dringo creigiau, cerdded bryniau, sgrialu mewn ceunentydd a chanŵio. Nid oes raid i chi gael profiad blaenorol o wneud gweithgareddau awyr agored, ond rhaid i chi fod yn barod i roi cynnig ar lawer o chwaraeon ym mhob tywydd.

Byddwch yn astudio pynciau fel gweithgareddau awyr agored ar dir ac ar ddŵr, Alldeithiau, Hyfforddi ar gyfer Ffitrwydd Personol, Chwaraeon Ymarferol, Anatomeg a Ffisioleg,  yn ogystal â mynd ar brofiad gwaith.

Byddwch yn treulio diwrnod bob wythnos yn yr awyr agored a chewch fynd ar nifer o deithiau, gan gynnwys alldaith dros nos.

Yn dibynnu ar y cynnydd a wnewch yn ystod y flwyddyn, cewch gyfle hefyd i ennill gwobr efydd Dug Caeredin.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gweithgareddau Awyr Agored
 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Mewn dwy uned, cewch eich asesu drwy arholiad allanol.

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych amryw o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Bydd y cwrs yn fodd i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 3, ac mae nifer o raglenni addas ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3
 • Chwaraeon (Antur Awyr Agored) Lefel 3
 • Chwaraeon a Hamdden (Perfformiad a Rhagoriaeth) Lefel 3
 • Chwaraeon (Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff) Lefel 3
 • Chwaraeon (Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd) Lefel 3

Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gweithio yn y sector hwn sy'n tyfu'n gyflym, neu yn y diwydiant chwaraeon yn gyffredinol.

Os byddwch am fynd yn syth i waith, bydd gennych nifer o ddewisiadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Gallech fynd i'r diwydiant hamdden, y diwydiant iechyd a ffitrwydd, y lluoedd arfog neu'r gwasanaethau argyfwng. Gallech hefyd geisio dilyn gyrfa fel athletwr proffesiynol neu rannol broffesiynol.