A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiannau Ffasiwn, Theatr, Cyfryngau, Gwallt a Cholur.

Mae'r cwrs yn cynnwys yr unedau canlynol:

 • Iechyd a diogelwch
 • Coluro
 • Triniaeth blew amrant ac ael
 • Coluro ar gyfer ffasiwn a ffotograffiaeth
 • Colur cuddliw/Colur Airbrush i'r wyneb
 • Darparu gwasanaethau hunan-liwio
 • Coluro ar gyfer y cyfryngau
 • Gosod darnau prosthetig a chapiau moel
 • Trin gwallt

Yn ogystal â hyn, byddwch yn astudio:

Sgiliau Hanfodol fel Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCh.

Gofynion mynediad:

 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Dulliau cyflwyno yn cynnwys:

 • Dosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylcheddau salon masnachol go iawn ac efallai profiad gwaith
 • Arddangosiadau
 • Gwaith grŵp
 • Cyfleoedd cystadleuaeth

Asesiad:

Asesir y cwrs trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Portffolio o asesiadau ymarferol ar gyfer pob uned (e-bortffolio) 
 • Aseiniadau a thasgau 
 • Profion amlddewis ar-lein sy'n cwmpasu'r wybodaeth greiddiol 
 • Bydd eich ymddygiad hefyd yn cyfrif tuag at eich asesiad, yn nhermau aeddfedrwydd, datblygiad, rhyngweithio a chyfathrebu. 

Dilyniant:

Mae'r cwrs yn rhoi cymwysterau amryfal a set eang o sgiliau arbenigol i chi.

Byddwch yn barod i symud ymlaen yn y cyfeiriad iawn tuag at yrfa heriol, gan ddefnyddio'r holl wybodaeth yr ydych wedi ennill. Gall hyn fod drwy gyflogaeth mewn ystod o amgylcheddau harddwch a therapi, lle bydd eich sgiliau arbenigol yn werthfawr.

Fel arall, gallech fynd i addysg uwch ar radd mewn Coluro i'r Cyfryngau neu faes perthnasol.