Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae Technoleg Gwybodaeth yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio pwnc sy’n addas i unrhyw gyfuniad o gyrsiau eraill.

Byddwch yn ennill profiad a gwybodaeth yn y defnyddiau ymarferol o dechnoleg gwybodaeth, yn enwedig cronfeydd data, taenlenni, meddalwedd cyflwyno, animeiddio a meddalwedd gwneud ffilmiau.

Byddwch hefyd yn astudio defnyddiau mwy damcaniaethol ar gyfer busnesau yn defnyddio technoleg gwybodaeth a sut mae’n effeithio ar gymdeithas heddiw.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y Dosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtor
 • Ymweliadau Addysgiadol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Gwaith ymarferol ac aseiniadau/asesiadau ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformiad ac arsylwi

Dilyniant:

Bydd TGCh yn eich helpu mewn unrhyw yrfa o’ch dewis, ond bydd hefyd yn rhan hanfodol o gyrsiau yn seiliedig ar dechnoleg.

Mae’r rhestr o broffesiynau yn ddiddiwedd ond yn cynnwys pensaer, dylunydd gemau, peiriannydd meddalwedd, dadansoddwr systemau, gwefeistr, rheolwr rhwydwaith.