A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi’n paratoi i ddilyn gyrfa ym maes therapi harddwch?

Ar y rhaglen, byddwch yn dysgu am therapi corfforol, yn cynnwys: adweitheg adfyfyriol, tylino'r corff ac aromatherapi adfyfyriol, anatomeg, patholeg uwch, ffisioleg ac astudiaethau busnes.

Mae'r rhaglen hon yn addas i rai sy'n gweithio yn y sectorau gofal neu sydd wedi dilyn cwrs harddwch lefel 3 yn ogystal ag i fyfyrwyr hŷn sydd â diddordeb brwd yn y pwnc.

Gofynion mynediad:

  • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
  • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

  • Cyflwyniad ymarferol
  • Sesiynau theori
  • Hyfforddiant masnachol mewn salon
  • Amgylchedd dysgu rhithwir

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau pwnc-benodol, yn ogystal â rhai modiwlau arbenigol a sgiliau llythrennedd a rhifedd. Byddwch hefyd yn mynd ar brofiad gwaith yn ystod y rhaglen.

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

  • Arsylwi
  • Asesiadau ar-lein
  • Profion ysgrifenedig ac ar lafar.

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych gymhwyster a set o sgiliau gwerthfawr a fydd yn eich help i fynd ymlaen i swydd neu i ddilyn cwrs lefel uwch.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn rhaglen lefel gradd yng Ngrŵp Llandrillo Menai, fel y Radd Sylfaen (FdA) mewn Rheoli a Busnes, neu radd arbenigol mewn sefydliad arall.

Yn lle hynny, gallech gael swydd. Ar ôl cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus, cewch arfer eich crefft a chael eich cynnwys ar y Gofrestr Feddygol.