A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys y sgiliau sylfaenol a'r wybodaeth sydd yn gysylltiedig ag arferion peirianegol.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer:

  • Prentisiaid, fel rhan o fframwaith Prentisiaethau Semta ar gyfer y sector
  • Rhai sydd yn gweithio ym maes peirianneg ac sydd angen ennill cymwyseddau ychwanegol ar gyfer eu swyddi, neu er mwyn datblygu eu gyrfaoedd ymhellach
  • Unrhyw un sydd eisiau ennill cymwyseddau peirianneg i fynd ymlaen i leoliad gwaith/swydd

Gofynion mynediad:

  • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C
  • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

  • Sesiynau ymarferol.

Asesiad:

  • Asesiad parhaus o sgiliau ymarferol.

Dilyniant:

Prentisiaeth neu waith ym maes peirianneg, gweithgynhyrchu