A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Anelir y cwrs hwn at unigolion sy'n defnyddio sylweddau peryglus i iechyd mewn swyddfeydd, siopau a ffatrïoedd. Mae'n ymdrin â'r diffiniad o sylweddau peryglus, eu heffeithiau a'r gwahanol fathau sydd ar gael.

Caiff y cwrs ei achredu gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd. 

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu: 

  • Nodi'r peryglon sy'n gysylltiedig â'r sylweddau hynny
  • Nodi'r risgiau a'r dulliau rheoli sydd ar gael i ymdrin â'r sylweddau
  • Nodi'r hyn y gellir ei ddisgwyl yn sgil asesiad COSHH

Dyddiadau'r cwrs:

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCodLlefydd ar ôl
19 Med 201909:00Iau7.01£65D000737811
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan

Gofynion mynediad:

  • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad:

  • darlithoedd
  • gwaith grŵp
  • gweithgareddau

Asesiad:

  • Arholiad amlddewis

Dilyniant:

Dyfarniad Lefel 3 HABC mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle