A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r gyfraith yn nodi bod angen i'r rhai sy'n trin bwyd gael eu hyfforddi yn unol â'u gweithgareddau trin bwyd yn y gwaith.   Os bydd gweithiwr yn cyflawni cymhwyster diogelwch bwyd Highfield, sy'n addas ar gyfer y gwaith maent yn eu gwneud, bydd yn helpu'r gweithredwyr busnes bwyd i brofi eu bod wedi dangos diwydrwydd ac felly'n ufudd yng ngolwg y gyfraith.  Gall amgylcheddau cyffredin gynnwys tafarndai, gwestai, bwytai, mannau adwerthu, ffatrïoedd, arlwyo i gontract, bwytai prydau cyflym , ysbytai, cartrefi preswyl a nyrsio, ysgolion, carchardai a'r lluoedd arfog.

Diogelwch Bwyd Lefel 3- sicrhau bod y goruchwylwyr yn ymwybodol o ddeddfau sy'n berthnasol i ddiogelwch bwyd a sut i gyfathrebu'r safonau angenrheidiol i weithwyr.

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at

 • Oruchwylwyr, arweinyddion tîm, a rheolwyr llinell sy'n gweithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu, yn cynnwys y rheiny sy'n gweithio ym maes dosbarthu a storio; 
 • Goruchwylwyr, arweinwyr tîm a rheolwyr syn gweithio yn y diwydiant arlwyo, yn cynnwys y rheiny sy'n gweithio yn y sector gofal; 
 • Goruchwylwyr, arweinyddion tîm, a rheolwyr llinell sy'n gweithio yn y diwydiant manwerthu a diwydiannau cysylltiedig. 
 • Rheiny sy'n berchen/rheoli busnes arlwyo bach.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) :

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Gweithgynhyrchu Bwyd

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Manwerthu

Pynciau

 • Sut y gall gweithredwyr busnesau bwyd sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda deddfau diogelwch bwyd, 
 • Gweithrediad a monitro arferion hylendid da, 
 • Sut i roi gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ar waith
 • Rôl goruchwylwyr mewn perthynas â gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd.

 

Dyddiadau'r cwrs:

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCodLlefydd ar ôl
07 Hyd 201909:00Llun
Gwener
21.02£200D000563112
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan
27 Ion 202009:00Llun21.03£200D000563212
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan
01 Gor 202009:00Mercher21.03£200D000563312
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan

Gofynion mynediad:

 • Dealltwriaeth sylfaenol o ddiogelwch bwyd
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd neu gymhwyster cyfatebol (yn ddelfrydol)

Cyflwyniad:

 • sesiynau addysgu
 • gwaith grŵp

Asesiad:

Prawf amlddewis.

Dilyniant:

Dyfarniad Lefel 4 mewn Rheoli Diogelwch Bwyd