A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer y rhai sy'n fedrus yn y defnydd o Windows ac sy'n awyddus i ddysgu'r sgiliau sy'n hanfodol i allu trin a chyflwyno gwybodaeth rifiadol drwy ddefnyddio Microsoft Excel.

Dyddiadau cwrs i'w gadarnhau: cysylltwch am fwy o fanylion.

 

Gofynion mynediad:

Nid oes angen profiad blaenorol o Microsoft Excel. Pa fodd bynnag, mae angen gwybod sut i ddefnyddio Windows ar gyfrifiadur.

Cwrs tâl £85

Cyflwyniad:

  • Sesiynau ymarferol

Asesiad:

  • Caiff y cwrs ei achredu drwy Dystysgrif Presenoldeb.

Dilyniant:

Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen:

  • Microsoft Excel – Canolradd
  • Hanfodion ECDL (Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd)
  • ECDL Ychwanegol (Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd)