A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd am ddysgu beth mae cofnodi effeithiol yn ei olygu ac i unrhyw un sydd am wella ei sgiliau cyfredol.

Dyddiadau cwrs:

£75

Dyddiadau'r cwrs:

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCodLlefydd ar ôl
22 Ebr 202109:00Iau3.51£75D0007707A4
Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, archebwch eich lle rwan

Gofynion mynediad:

  • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad:

Bydd y seminar hwn yn ddigwyddiad bywiog lle trafodir amrediad o bethau sy'n ymwneud â chofnodi effeithiol a threfnu cyfarfodydd, a bydd pob cyfranogwr yn derbyn dogfennau i'w cadw.

Asesiad:

  • Dim asesiad ffurfiol.

Dilyniant:

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai