A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae nodau ac amcanion cwrs safonol PASMA yn cynnwys sicrhau y gallwch ddangos eich bod yn gallu gosod, dymchwel, newid, symud, archwilio a defnyddio tyrau mynediad symudol heb achosi niwed i chi eich hun neu unrhyw un arall wrth i chi weithio.

Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth am y materion cyfreithiol sy'n ymwneud â gweithio ar uchder gyda thyrau mynediad symudol.

Gofynion mynediad:

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol.

Addas i'r rhai sydd angen gweithio ar uchder yn ddiogel.

Cyflwyniad:

  • Sesiynau yn y dosbarth

Asesiad:

  • Asesiad ysgrifenedig
  • Asesiad ymarferol

Dilyniant:

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.