Cyfrifon Dysgu Personol

Ydych chi dros 19 oed ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn? Neu, a yw Covid-19 wedi cael effaith negyddol ar eich cyflogaeth? Yna fe allai'r cwrs hwn fod ar gael am ddim drwy'r Cyfrif Dysgu Personol.

Sut i wneud cais: I wneud cais drwy'r Cyfrif Dysgu Personol, ewch i'r dudalen wybodaeth hon.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae’r Dystysgrif mewn Effeithlonrwydd Ynni - Gwresogi Domestig yn rhoi’r wybodaeth a’r profiad sydd eu hangen arnoch i fodloni’r rheoliadau adeiladu ar gyfer cynnal a chadw a gosod systemau gwres canolog. Byddwch yn archwilio’r angen am effeithlonrwydd ynni yn y cartref ac yn ennyn sgiliau i wella, i hyrwyddo ac i gynghori eich cwsmeriaid ar eu hopsiynau.

£195

Dyddiadau'r cwrs:

Llandrillo-yn-Rhos

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCod
04 Maw 202109:00Iau8.01£195TLE144421B
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.
29 Ebr 202109:00Iau8.01£195TLE144421C
Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar y cwrs hwn.

Gofynion mynediad:

Mae’r Dystysgrif mewn Effeithlonrwydd Ynni - Gwresogi Domestig wedi’i hanelu at blymwyr, gosodwyr nwy ac unrhyw un sy’n rhan o’r sector plymio a gwresogi ac yn gosod boeleri cyddwyso.

Cyflwyniad:

  • Dysgu yn y dosbarth

Asesiad:

Dyluniwyd yr hyfforddiant a’r asesiad i gydymffurfio â gofynion Dogfen Gymeradwy L1 y Rheoliadau Adeiladu. Theori yn unig a llyfr agored.

Dilyniant:

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai