Cyfrifon Dysgu Personol

Ydych chi dros 19 oed ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn? Neu, a yw Covid-19 wedi cael effaith negyddol ar eich cyflogaeth? Yna fe allai'r cwrs hwn fod ar gael am ddim drwy'r Cyfrif Dysgu Personol.

Sut i wneud cais: I wneud cais drwy'r Cyfrif Dysgu Personol, ewch i'r dudalen wybodaeth hon.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Byddwch yn magu'r hyder i ddewis, gosod a chynnal a chadw systemau gwresogi pwmp.

£680

Gofynion mynediad:

  • Dim gofynion mynediad ar gyfer y cwrs yma.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs dros 4 diwrnod gan hyfforddwyr cymwysedig sy'n defnyddio deunyddiau dysgu arbennig y BPEC. Ar y 4ydd dydd, cynhelir asesiadau gan ddefnyddio rigiau pwrpasol.

Asesiad:

Cynlluniwyd yr asesiadau mewn modd sy'n sicrhau bod pob ymgeisydd drwy'r wlad yn cael ei drin yn deg a chyfartal.Mae hyn yn sicrhau bod cyflogwyr a chwsmeriaid yn gallu bod yn hyderus bod gweithwyr a aseswyd mewn canolfan asesu a gymeradwywyd gan BPEC Ltd yn gymwys i weithio'n ddiogel.

Dilyniant:

  • Gallech symud ymlaen i nifer o gyrsiau gwahanol yng Ngrŵp Llandrillo Menai