A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fynd ymlaen i Addysg Uwch? Ydych chi am baratoi ar gyfer astudio at radd mewn celf a dylunio neu bwnc perthnasol? Ar y cwrs hwn, cewch y wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Addysg Uwch perthnasol.

Nod Diplomâu Mynediad i AU Cymru Gyfan yw rhoi i chi'r sgiliau sy'n angenrheidiol i fynd ymlaen i ddilyn rhaglen addysg uwch yn llwyddiannus. Fe'u bwriadwyd ar gyfer dysgwyr sydd wedi cael profiad sylweddol o fywyd ers iddynt gwblhau eu haddysg orfodol.

Byddwch yn astudio pynciau fel: Tecstilau, Graffeg, Dylunio 3D, Celfyddyd Gain, Serameg a Ffotograffiaeth.

Gofynion mynediad:

 • TGAU Gradd C yn cynnwys Mathemateg neu Gymraeg/Saesneg a Gwyddoniaeth, yn unol â gofynion y llwybr dilyniant i Brifysgol.
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp 
 • Dysgu yn y dosbarth 
 • Cefnogaeth tiwtor 
 • Ymweliadau addysgol 
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (Moodle). 

Asesiad:

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig 
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau 
 • Portffolios gwaith 
 • Perfformio ac arsylwi 
 • Bydd holl fodiwlau'r pynciau academaidd yn cynnwys o leiaf un ymarfer dibaratoad y bydd gofyn ei gwblhau mewn amser penodol. 

Dilyniant:

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • BA (Anrh) Celfyddyd Gain, sydd ar gael ym Mharc Menai, Bangor 
 • Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio, sydd ar gael ym Mharc Menai (Bangor) 
 • Gradd Sylfaen (FdA) Ffotograffiaeth, sydd ar gael yn Llandrillo-yn-Rhos. 

Gallech hefyd fynd ymlaen i ddilyn cwrs Addysg Uwch ym maes Celf mewn sefydliad arall, neu chwilio am swydd yn y sector creadigol e.e. fel Dylunydd Graffig neu Ddarlunydd.